De supply chain strategie bij bedrijven zal na de corona pandemie enorm veranderen. De huidige situatie is dat bijna elke gerenomeerde multinational hun goederen produceert in China om reden van kostenefficiëntie.

In tijd van een calamiteit in dit deel van de wereld wordt de afhankelijkheid van China eens en te meer duidelijk. Naar mijn mening zal deze situatie veranderen, om niet voor gedwongen feiten te komen staan.

Kosten mogen niet langer de doorslaggevende factor zijn bij de outsourcing strategie. Contingency zal één van de selectie criteria moeten worden die van belang is. De locatie van een productie faciliteit zal goed overwogen moeten worden.

Dual sourcing zal dé supply chain term in de post COVID-19 periode worden. De productie zal niet volledig verschuiven van China naar andere continenten in de wereld, maar wel een substantieel deel om onvoorziene omstandigheden op te vangen.

Gevolgen zijn hogere productie- en operationele kosten, wat zal resulteren in een hogere prijs voor de consument.

Een ander gevolg is dat de supply chain belangrijker zal worden door deze geografische spreiding van productie locaties. Transportbewegingen tussen fabrikanten en consumenten zullen over de hele wereld toenemen. Vervoerswijzen, doorlooptijden en het inspelen op onvoorziene omstandigheden zullen steeds belangrijker worden. Hier liggen mijns inziens kansen voor transport en logistieke wereld om dit in goede banen te leiden.

Hoewel de crisis een harde strijd is, zie ik toch een sprankje licht aan het einde van de tunnel voor logistici.

Call Now Button