Freight Audits

Transolve kan voor uw alle processen in kaart brengen m.b.t. distributie, carrier condities, zending profielen en transportkosten.

TMS Implementaties

Transolve kan uw organisatie ondersteunen met de implementatie van een Transport Management Systeem.

Transportkosten analyse

Transolve valideert uw transportprocessen en oplossingen en onderzoekt de mogelijke verbeteringen in kosten en performance.

Transport Tender Management & Support

Transolve verzorgt voor uw het initiëren, uitvoeren en afronden van transport tender projecten, inclusief het opstellen van vervoerder contracten.

Freight Audits

Freight Audit is een misleidende term en bevat in feite niet de totale scope en project onderdelen. Freight Audit is in eerste instantie het checken en verifiëren van vrachtkosten zodat het juiste bedrag wordt etaald aan uw vervoerder voor de uitgevoerde dienst. Het Freight Auditing proces behelst meer, namelijk de volgende activiteiten:

Vastleggen van alle huidige operationele processen

 • Valideren van de procesbeschrijving van de huidige situatie;
 • Valideren van alle operationele procesbeschrijvingen;
 • Registeren van alle speciale transportvoorwaarden;
 • Documenteren van alle bevindingen.

Registeren van de afspraken en condities met de huidige vervoerders

 • Creëren van een overzicht van alle huidige vervoerders;
 • Beschrijven van alle vervoerders selectiecriteria;
 • Registeren van alle speciale selectiecriteria;
 • Documenteren van alle bevindingen.

In kaart brengen van huidige transportkosten

 • Verifiëren van alle ontstane transportkosten welke betrekking hebben op alle goederenstromen die onder de transportcontracten vallen;
 • Alle overige elementen in beschouwing nemen zoals verpakking, documentatie, transportverzekering, laden en lossen;
 • Valideren van zendingsprofiel welke overeenkomt met de huidige transportkosten;
 • Documenteren van alle bevindingen.

Contact


Transolve
Brugstr. 64
5382 JE Vinkel
Call Now Button